Background

Disclaimer

Stokvistrading.nl is een product van Stokvis Trading BV en haar partners en content providers. De informatie op Stokvistrading.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van Stokvistrading.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stokvis Trading BV is nadrukkelijk verboden.

Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Stokvis Trading BV voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van Stokvis Trading BV.

Stokvis Trading BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Stokvis Trading BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Stokvistrading.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.