Alu Plated (en PTFE Coating)

Aluminium basecoat en PTFE topcoating

Een extreem corrosiebestendige coatingcombinatie die aan de hoogste eisen kan voldoen, is de combinatie van een galvanisch aangebrachte aluminium basecoating met vervolgens een PTFE topcoating.

Voordelen van deze duplexcoating:
– Uitstekende zoutneveltestresultaten; tot 12000 uur rapporten hiervan zijn voorhanden
– Milieuvriendelijk omdat aluminium een volledig inert metaal is
– Zeer gelijkmatig en controleerbaar aan te brengen
– De PTFE coating zorgt voor een lage wrijvingscoëfficiënt en daarmee een zeer controleerbaar en reproduceerbaar aanhaalmoment
– Ook aan binnenzijde van de moer volledige bescherming
– In vrijwel elke kleur aan te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herkenning van materiaalsoort of jaar van maintenance
– In tegenstelling tot zink lost aluminium niet op in zeewater

Evenals het Xylar – Xylan systeem is het proces omvangrijk en is de beheersing van het proces van het allergrootste belang. Ook hier dienen alle te behandelen artikelen 100% schoon, vrij van vet, roest en spanen te zijn en is de juiste overmaat van de moeren belangrijk. Het aanbrengen van de aluminiumcoating gebeurt onder vacuüm in een gepatenteerd proces dat oorspronkelijk door Siemens is ontwikkeld.
Omdat de glij-eigenschappen van aluminium zeer slecht zijn, maar ook omdat de aluminiumcoating afgedekt (gesealed) dient te zijn, is een PTFE topcoating noodzakelijk, ook hierbij zijn de juiste procesparameters weer cruciaal.

Rekken

Op maat gemaakte ophangrekken zijn noodzakelijk voor elke bout- en moerafmeting. Dit zijn geavanceerde gereedschappen en zeer belangrijk omdat zij zorgen voor de uiteindelijke kwaliteit van de aluminiumcoating en er met verkeerd geconstrueerde rekken teveel aluminium verloren gaat.

Wij hebben de hierboven genoemde oppervlaktebehandelingen in ons programma en hebben met alle betrokken toeleveranciers dagelijks contact en vrijwel dagelijkse transporten, teneinde op zo kort mogelijke termijn te kunnen leveren. Ook de “exotische” processen, zoals bijv. het aluminiseerproces, worden door ons dagelijks geproduceerd. In verband met het uitgebreidere proces dient hierbij wel rekening te worden gehouden met langere levertijden.

Stokvis trading b.v.

Uw partner in bevestigingsmaterialen

Stokvis trading b.v.

Your partner in the field of fasteners
and accessories