Xylar 1 / Xylan 1070

PTFE, wat staat voor PolyTraFluoroEthyleen, werd uitgevonden in 1938 door een werknemer van Dupont USA. Bij toeval werd ontdekt dat een koelmiddel, op basis van fluorpolymeer, tot een vaste stof was gepolymeriseerd. Dit middel bleek bestand tegen zuren, oplosmiddelen, hoge-en lage temperaturen. Ook ontdekte men dat PTFE een hele lage wrijvingscoëfficiënt heeft. Het werd vervolgens vooral in defensie, luchtvaart en nucleaire industrie toegepast en sinds 1946 is de naam Teflon (van Dupont) vrijgegeven.

Xylar 1 is een keramisch-metaalachtige coating welke weerstand biedt tegen oxidatie op hoge temperaturen en lang beschermd tegen zout-nevel. Xylar 1 kan gebruikt worden zonder nabehandeling maar wordt meestal gebruikt om materialen eerst mee te coaten waarna een andere coating volgt.

Meestal is dat Xylan 1070 van Whitford. Dit is een ptfe-coating, ook wel fluoropolymer coating genoemd, gebaseerd op een organisch oplosmiddel en is begin jaren 70 primair ontwikkeld voor het coaten van bevestigingsmaterialen. Deze combinatie van Xylar 1 met Xylan 1070 zorgt voor een uitstekende corrosie-bescherming, neutrale zoutsproeitest tot 4000 uur. Ook is de wrijvingscoëfficiënt erg laag, lager dan bijvoorbeeld Elektrolytisch Zink. De laagdikte van deze 2 coatings samen is meestal ca. 50mu. De bewerkte materialen kunnen gebruikt worden bij temperaturen van -195°C tot +535°C voor Xylar en -195°C tot +260°C voor Xylan 1070.

Het proces om deze coatingcombinatie zo aan te brengen dat de uitstekende eigenschappen ook werkelijk tot hun recht komen, is echter ingewikkeld en daardoor ook niet goedkoop. De voorbehandeling van de bevestigingsartikelen is voor de keramische coating nog belangrijker dan voor de PTFE coating. Bovendien dient de Xylar 1, de keramische coating, uitgehard te worden bij 400ºC. Daarna moet deze coating weer worden geactiveerd teneinde de Xylan 1070 goed hechtend aan te brengen.

Wij hebben de hierboven genoemde oppervlaktebehandelingen in ons programma en hebben met alle betrokken toeleveranciers dagelijks contact en vrijwel dagelijkse transporten, teneinde op zo kort mogelijke termijn te kunnen leveren. Ook de “exotische” processen, zoals bijv. Xylar / Xylan, worden door ons dagelijks geproduceerd. In verband met het uitgebreidere proces dient hierbij wel rekening te worden gehouden met langere levertijden.

Stokvis trading b.v.

Uw partner in bevestigingsmaterialen

Stokvis trading b.v.

Your partner in the field of fasteners
and accessories