Zink Geel Gepassiveerd

Bij dit galvanische proces wordt langs elektrolytische weg een zinklaag neergeslagen op het productoppervlak. Dit gebeurt vanuit een waterige oplossing van zink. De laag is egaal en glad. De laagdikten variëren van 5 – 40 µm en deze worden bepaald door de stroomdichtheid en de tijdsduur in het zinkbad. Na het verzinken wordt de laag gepassiveerd (ook wel gechromateerd of gebichromatiseerd), waardoor de corrosiebestendigheid sterk toeneemt en het uiterlijk wordt verfraaid. De passiveerlaag is een dun zinkchromaat/zinkoxidelaagje bovenop de zinklaag. De zinklagen vertonen een transparant goudkleurige tint. Bij dit proces ontstaat waterstofgas, wat vooral bij geharde staalsoorten in de materiaalstructuur opgenomen kan worden. Er is geen risico voor vervorming van het materiaal.

Waterstofbrosheid:

Als gevolg van het ontstaan van waterstofgas kan waterstofbrosheid optreden. Hierdoor kan er breuk of scheurvorming optreden. Het risico neemt toe naarmate de sterkteklasse hoger wordt. Zeker bij staalkwaliteiten hoger dan 8.8 kan de in het staal opgenomen waterstof een aanzienlijk verlies aan ductiliteit veroorzaken, de zogenaamde waterstofbrosheid. Het uitsluiten van waterstofbrosheid is niet mogelijk. Stokvis Trading BV aanvaardt op dit gebied geen enkele aansprakelijkheid.

Nieuwe wetgeving 

Met ingang van 2019 zal, als gevolg van het Europese Arbo- en milieubeleid (REACH-regelgeving), het gebruik van Chroom VI geminimaliseerd moeten worden. Deze stof bevindt zich ook in het mengsel van deze oppervlaktebehandeling. Vraag onze medewerkers naar eventuele alternatieven of de recente mogelijkheden.

Stokvis trading b.v.

Uw partner in bevestigingsmaterialen

Stokvis trading b.v.

Your partner in the field of fasteners
and accessories